Namsos kommune

Grunnskolene fri

Kr. himmelfartsdag

Dato
13. mai 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Skoler og barnehager