Utvalg for plan - Namsos kommune

Namsos kommune

Utvalg for plan

Dato
8. desember 2021
Tid
8:30 - 12:00
Sted
Møterom Rian, Namdalshagen